ידידה גולדשטיין

כתבתי לעצמי, עד שגיליתי אתר זה

יחריש באהבתו

קשה זיווגו של אדם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה