לכתוב  לכתוב  לכתוב!

 

אל האופק -

עד שהדיו ייגמר,

עד שהנייר ייקרע,

עד שהשמיים יזעקו והאדמה תקרא,

עד שהנפש תישקט - - -

 

ואז להפסיק.