נוהגם לומר,

אצלנו במגזר,

שנולדנו חצויים, כך נגזר.

ואת ביכורי חיינו אנו מעבירים

במשחק זכרון - השלמת חצאים.

 

וכשאני עומד אל מול עצמי

ובוחן את חציי

אני מוצא שם שליש ורביע ואפילו שתות,

והחלק השני - לשלם להשלים,

נראה גדול מימדים.

ולמה שחמש שישיות של שלמות

תבחר לעצמה בשתות?

נבוך, נכלם, חסר בטחון

מתעודד שאני לא  עשירון...