היא תבוא יום אחד זה יקרה ומבלי שתרגיש לכוד תהיה אמרה פניה חרושות הקמטים מאירות קורנות חמימות שלווה יגעה ולמודת ניסיון בעיניה