אבא יקר, עזרני נא להתפלל לפניך כראוי.

 

אבא טוב, אבא אוהב, אבא חונן דלים, עזרני נא להיות דבוק בך, ושכל מחשבותי יהיו תפוסות אך ורק בך, ושלא יהיה אכפת לי משום דבר אחר זולת רצונך. עזרני נא שכל מגמתי תהיה לעשות רצונך ושכל מאויי יהיה אך ורק להיות דבוק בך. עזרני נא להדבק בך יותר ויותר, עד שכל עצמותי יעידו על מציאותך בעולם, שכל הוייתי תהיה לעשות רצונך ולגלותך בעולם, ולתן את העולם ולהביא את מלכותך שתתגלה בפועל.

 

אבא יקר, שמרני מחטוא. אבא יקר, אתה יודע שאיני רוצה לחטוא, אלא שאיני מצליח לעמוד כנגד יצרי הרע. אבא יקר, גרש ובער יצרי הרע מקרבי.

 

אנא ממך, עשה שאני אכיר כי אני משועבד לך, וקנוי לך ואך ורק לך, ואיני יכול לעשות דבר נגד רצונך, כי אין העבד יכול למרוד באדוניו.

 

רבון העולמים אדון האדונים מלך מלכי המלכים, אבא יקר, רוצה אני להיות תמיד דבוק בך ואך ורק בך ולא לעשות שום דבר נגד רצונך. חפץ אני להיות עבד נאמן לך. חפץ אני להיות כלי לגילויך בעולם.

 

***

 

זוכר הברית, עזרני לזכרך תמיד, שתהיה תמיד חקוק על לבי, שאהיה דבוק בך ואך ורק בך, ושלא אפרד מדבקותי בך בשום רגע. רחון וחנום, עזרני לקדש שמך בעולם, על ידי דבקותי בך. עזרני שלא תמוש מלבי לעולם, ושכל רואי יתעוררו גם הם לדבקות בך מתוך ראיית דבקותי בך. כותב אני ואומר אני הדברים, וכל גופי מתנועע מרגש הדבקות – אנא ממך זכני להרגיש כך תמיד.

 

***

 

אבא יקר, אבא אהוב, אבא טוב ומטיב, ידעת שהדבר שאני הכי רוצה בעולם זה להיות דבוק בך, שלא יהיה בלבי שום מחשבה אחרת חוץ מעבודתך, ושאהיה עבד נאמן לך. לכן, זכני נא, להיות דבוק בך, ועוד יותר דבוק בך, ועוד יותר דבוק בך, ושלא יעלה בלבי שום מחשבה מלבד עבדותך הקדושה והטהורה, ואחפש תמיד איך לעשות רצונך.

 

אבא יקר, רוצה אני לעשות רצונך, באמת, אלא שיצרי הרע מתגבר עלי תמיד וגם לאחר שאני קוצר הצלחות גדולות נגדו, הוא שוב צץ וגורם לי להרגיש שידי רפו מהמלחמה. אנא רחום וחנון, עוזרני להכיר שאני מצליח במאבק נגד היצר, ושהרגש שאני נכשל זו בסך הכל עצת היצר הרע לדכאני. וזכני לנצח אותו במלחמתי בו, וגרש ובער אותו מקרבי, ועשה שאהיה כלי מוכן לעשות רצונך.

 

***

 

הרוצה בתשובה, זכני לשוב בתשובה שלמה לפניך, ועשה שלא יצליח היצר לייאש אותי מהאפשרות לשוב בתשובה.

 

אנא ממך, עשה שלא אשקר אף פעם ולא אדבר לשון הרע ורכילות.

 

אני נוטה להתייאש מדברים, להרגיש "לא יוצלח". זכני להשתחרר מהרגשה זו.

 

אנא ממך עשה שאכיר שאני עבד שלך ואך ורק עבד שלך, והשעבוד היחיד שלי הוא לך, והעילוי הכי גדול בשבילי הוא להיות דבוק בך בכל רמ"ח איברי ושס"ה גידי.

 

כל פעם שאני מתחיל לדבר איתך על דבקות, הגוף שלי מתחיל להתלהב ולהשתגע – אבל הפעם זה באמת מוגזם – רק אמרתי משפט אחד וכבר אתה עשית שהרגל השמאלית שלי תתחיל לנוע מעצמה ולדפוק ברצפה מרוב התלהבות. ועכשיו מתחיל גם הגוף שלי להרגיש את הרגשת הדבקות.

 

אבא! זה מפחיד אותי! אני רוצה להיות דבוק בך... באמת שאני רוצה. אבל ההרגשה הזאת שאני מרגיש שאני מאבד שליטה על עצמי, מפחידה אותי! אנא ממך עשה שהיא לא תפחיד אותי, ושאוכל להתפלל לפניך תמיד על דבקות.

 

***

 

לפני כמה דקות עמדתי לאכול חתיכת עוגה, וברכתי ברכת בורא מיני מזונות וכל כך התלהבתי בדבקות בך שכשאכלתי את החתיכה לא הרגשתי בכלל בטעמה... תודה לך על זה.

 

***

 

חפץ אני להיות דבוק אך ורק בך, ושלא יהיה שום דבר אחר במחשבתי לבד מהדבקות בך, ושמרוב אושרי בהתדבקותי בך לא אשים לב כלל לכל עניני העולם הזה, ומרוב דבקותי בך לא יפסוק פי מלמלל בדברי תורה.

 

אנא ממך עשה שאגיל ואשיש בכל אשר יארע לי מתוך ההכרה האמיתית שהכל בחמתנת חנם ממך לטובה, בהשגחה פרטית עלי.

 

אני אומר הדברים, וכולי מתלהב, אש פנימית בוערת בי, אני מתנונע קדימה ואחורה מבלי הכונה מאיתי – "כל עצמותי תאמרנה", ורגלי רוקעות על הרצפה בקצב מרוב הדבקות שלי בך, קשה לי כל כך לדבר ישר – מכל שכן לכתוב – כשאני נמצא במדרגה זו, לכן תסלח לי על כי דבורי אינו מסודר. תודה לך על שזכיתני שוב להגיע למדרגה זו.

 

***

 

מרוב דבקות בך נאלצתי מקודם להפסיק כתיבתי כי הייתי מוכרח לקפץ מעלה מטה ולנגן בפי לך אבי. ועכשיו נרגעתי קצת...

 

ואני חוכך בדעתי אם רצוי שאני אבקש ממך שוב על הדבקות... רק בהקלדת המילים האלה התחלתי לרעוד שוב... נראה לי שכדאי שאנסה ללכת לישון כי השעה כבר מאוד מאוחרת.

 

אנא ממך עשה שלכל בית ישראל יהיה לילה שליו ושלא יארע בו שום דבר רע לאף אחד מעמך ישראל.