אלעד אריאל

רק על עצמי לספר ידעתי...(ציטוט משירי רחל)

קלרה

לשחר הגדול אבל קטן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה