ריח צחנה סביב. אט אט נפתח - רועד, גידם, עירום - פרח.

 

בעבור אהבת אחר, ימות הפרח בקרוב.

"עזה כמוות האהבה".

 

אוהבת, לא אוהבת, אוהבת, לא אוהבת,

אוהבת.

כך תלשת עלי כותרתו של אותו הפרח,

הותרתו חסר ייחוד, חסר טעם, חסר משמעות.

בקרוב חסר חיים.

אוהבת.

כך הצביע עלה הכותרת האחרון,

ואתה שמחת. היא אוהבת!

את הפרח המרוט השלכת לפח האשפה הקרוב,

למרות שזה זבל אורגני. לא רצית ללכלך הסביבה בפרח,

שעתה הוא רק גבעול,

ללא כותרת.