איש ערבות

יהודי פשוט...

האומנם...

שיר המלחמה - [אבל עברנו את פרעה]...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה