איש ערבות

יהודי פשוט...

על דא קא בכינא - [על זאת אבכה ואצטער]...

שומר מה לילה מה מליל....

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה