איש ערבות

יהודי פשוט...

האומנם...

על דא קא בכינא - [על זאת אבכה ואצטער]...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה