איש ערבות

יהודי פשוט...

שיר המלחמה - [אבל עברנו את פרעה]...

על דא קא בכינא - [על זאת אבכה ואצטער]...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה