חוסר השמחה של אבא

אתה לא ממושמע

רוצה מה שאתה הוא

ולא מה שהוא אתה

ואני בן טוב לאבא

(פעמים חי לכבודו)

אלוהיו הוא אלוהי

אך לא אמונתו

רק חוסר שמחתו של אבא

(למרות הממושמע)

טמונה בעצם בהבדל

בין הוא לבין אתה.