בני האדם, שווים הם!
די להבדיל בין דם לדם.
בני דתות ועמים שונים,
יכולים לחיות יחד,
לעד ולעולם.

איני מבין מה הסיבה להתנגדות לנישואי תערובת;
אין בכך, שמץ היגיון.
אל שבת עמים אחים גם יחד,
עוד נגיע.
נקים עולם של שיוויון!