בל ר

...

נפרדת

והגשם פה...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה