בל ר

...

נפרדת

בדידות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה