ולפתע היא נכנסת,

עם החיוך המדהים, העיניים הנוצצות.

היא מחבקת, מייעצת, מנגבת דמעה.

ואז אני יודעת, מה היא חברה.

מוקדש לאחת והיחידה