רוצה להתבונן לצביעות בעיניים,

להבין את עומקה.

רוצה אני להבין מהיכן היא מגיעה.

 

לאחרונה הצביעות תפסה מקום בחיי הסובבים אותי.

מרגישה מרומה

איני מסוגלת למצוא נחמה.