הסתכלתי עליהין צועדות

הן הלכו יד ביד.

פעם חשבתי שזה חמוד

ורציתי גם.

היום כבר איני חושבת,

אני בטוחה.

זה הכל צבוע ומלא מירמה.