טיפה טיפה, ומבול.

של גשם, של רגשות,

בעירבוביה.

שוכבת בפוך, מכורבלת, חושבת.

והסערה ממשיכה להשתולל, בלבי ובנפשי, גם בחוץ.

רוצה לישון, להרדם, לא לחשוב. לא לחוש.

להתעורר ביום בו השמש תזרח.