היא קוראת לי לבוא,

ואני איני יכולה.

לא רוצה לעזוב,

רוצה להישאר לנצח.

* * * * * * *

הכאב מפלח את לבי והגעגוע צורב.

יודעת אני שחייבים להפרד,

אולם, מנסה לדחות את הקץ.

חשה מחנק בגרוני

ונפרדת...

מושיטה יד לשלום,

לחי לנשיקה,

מוחה דמעה

ועוזבת,

אולי לעד.