תחושת תסכול אופפת אותי,

 ואני מרגישה מרוסקת,

 חסרת כל...

בודדה בעולם הזר הזה,

מרוחקת.

אני שוקעת אט אט בלאות,

עייפה,

ואני רוצה לכבות את האור, ולצאת מן המחזה.