אני יושבת מולה,

בוהה.

היא יושבת מולי,

שלווה.

תוהה אני איך הגענו למצב הזה.

מגלגלת את חוט הזכרונות,

ונזכרת.

לא היה שם דבר.