לא רוצה לעזוב,

מוכרחה.

לוקחת את התיק,

נפרדת לשלום,

שולחת נשיקה,

מרגישה מחנק,

בוכה.

מניפה יד לשלום,

פעם אחרונה.