בס"ד

 

קולי אובד בין הצוקים.

הדיו יצאו דחופים לכל רוח,

והרוח מצליפה בפני, בגופי

הדיי פזורים עתה על כל גבעה רמה ותחת כל עץ רענן,

ואני כצאן, ואין לי רועה.

 

תועה בשבילי הנכר,

והלילה שחור משחור

ניצוצות קלושים של אור

מרקדים למולי

חזקים דים להראות את החשיכה בלבד.