בס"ד

לא ראיתי הרבה כוכבים נופלים.
ראיתי תהום חשוכה ללא סוף,
ראיתי נהר של דמעות.
ראיתי טעות ואמת מתחלפים,
אבל לא ראיתי כוכבים נופלים.

לא ראיתי הרבה כוכבים נופלים.
אולי כי עיני מביטות אל עפר,
אולי בשמיים ענן.
אולי משקפיי מלאות בשרטים,
לכן לא ראיתי כוכבים נופלים.