בס"ד

הוא בוכה בלילות
נחלים של דמעות
הכאב הישן
שחוזר ועולה
לא עוזב
לא קהה

בעיניו הנוגות
כאבו מתגלה
על שנים כה קשות
שצרובות בבשרו
בדמו, בנפשו

אז נרגע וממשיך
וכאבו השקט
מהלך לצידו
ושומר צעדיו
וכל אימת שייטיו רגליו
בא הכאב
מנחם ומלטף
ומרפא לליבו
הכאב הישן תנחומו