בס"ד

 אין ייאוש בעולם כלל
אולי הלב שלי בחלל
אין סיבה לעצבות בכלל
באמת שאני מבולבל 

נכון שבסוף הכל לטובה
אבל הכאב שלי כאן ועכשיו וחזק
ולהתעלם ממנו אי אפשר
צריך לכאוב ולמצוא לו תרופה

אין ייאוש בעיני א-להים
שרואה את הכל באחדות מושלמת
אבל בעיני, הסכורות בעבים
קשה לראות הטובה הנרקמת.