בס"ד

ביקשתי באור פניך
לראות קדשך הנורא
אך קומץ הדעת דחני
ללכת אל ארץ זרה. 

אל ארץ זרה הלכתי
אך עוד בליבי שגעונך
מפעם לפעם בוער בי
בוכה בי לאור זכרונך. 

לאור זכרונך עָר בי רגש
קורע קורי השינה
ובכי עולמים בי קורע
משבת שקט בפינה. 

צרה וקשה מגשת
גְבוּלָה בשכלי היחידים
תורת האמת הנשגבת
ואיך בה נמצא א-להים?

הרחיבו מבט, אל תגבילו
ראו, זה הדור מתייסר
איכה תורת א-ל נעזבת? –
כְּבָלוּה, הִצִיבו שומר.