טידיל .

מילים בעיקר וקצת בלבול.

תפילה

מגוחך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה