טידיל .

מילים בעיקר וקצת בלבול.

בועות

מגוחך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה