טידיל .

מילים בעיקר וקצת בלבול.

ראש מעל המים

השקר הבלתי נסלח שלך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה