טידיל .

מילים בעיקר וקצת בלבול.

נפילה

מגוחך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה