טידיל .

מילים בעיקר וקצת בלבול.

מגוחך

ראש מעל המים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה