בס"ד

 

ראתה שפחה על הים קרן אור, מאור שבעת הימים, שישבה לה סתם כך על הגלים.

ורסיסי לילה שיברו אותה ופזרו אותה לכל רוח: וממנה פנינים צומחות בלב צדפות, וממנה נצנוצים על כלי מתכת וזכוכית וכל מני זהרורים. וכל רסיס ורסיס שלה מסנוור ומסמא את העין, והעיין הנחה עליו שוב לא תסור ממנו לעולם. ובני האדם נעשים כיתות כיתות ומתגרים זה בזה, וכל אחד אומר שאצלו קרן האור האמיתית.

ואותה קרן אור, ראתה השפחה על ים סוף, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי שראה בשמיים.