מדוע שלא ייפלו פניי?

הרי קריעת ים סוף הינך מעבירני.

ומדוע שלא יאזלו מאגריי?

הרי כוחותיי אינם נטענים מול נד זה.

 

לשם מה נועדו ייסורים בעולם?

אם לא בשביל לכפר חטאים.

לשם מה קיימת תשובה וסליחה?

אם לא תמיד מרגישים צעדים.

 

כיצד עליי להודות בשמחה?

עת נמצאת לעיתים בעצבות.

כיצד אתרגש מתפילתי הרכה?

עת עליי כל הזמן לבקש.

 

האם מרפה לעצמי את ידיי?

או שמא רפויות מעצמן.

האם אמצא תשובות לתחושותיי?

או שמא התשובות בחיקי?