הרוח

          נשבה.


זורינו כמוץ עובר-

אבק דק המון


לפתע פתאום.


האבק

          פרח


החלום

          עף


והדממה דקה.


שתינו והקצנו.

והשתוקקנו---


אנו שבים לציון.