עזה, כמוות אהבה

קשה כשאול מלחמת האחים

שלהבת מציתה לב האוחזים

בעזה,כמוות אהבה

 

 

החישב לעקור ידו?

היהפוך כושי עורו?

מחשבה נטועה בחורשת ליבו

של הגוש שלא רוצה להיקטף

מלח הארץ לא נזרע בפצעים

שנוצרו מתלישת היד מכתף

וכל ההמון מכים על שורשים.