ורק לא אני שוב

.

בלי מצנח

להפסיד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה