אני מחכה לרגע

שבו אפסיק לחכות

ואתחיל לחכות שיפסיק