אפרת .

אנו יכולים לראות את חיינו דרך צרותינו-ולהתייאש. אך אנחנו גם יכולים לראות את חיינו דרך רגעי האושר שלנו-ולשמוח. בשירות לאומי

לילה חשוך במיוחד

סוס ים

קישורים שאקח עימי
הכרם שלי
עולים מעלה