אפרת .

אנו יכולים לראות את חיינו דרך צרותינו-ולהתייאש. אך אנחנו גם יכולים לראות את חיינו דרך רגעי האושר שלנו-ולשמוח. בשירות לאומי

אחי שלי

ילדי השכול

קישורים שאקח עימי
הכרם שלי
עולים מעלה