נחושת

חריש

וותיקין בכותל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה