קטנים כל כך

תמימים כל כך

חיוך תמים פרוש על קצות פיהם

עוד לא ראו את החיים

וכבר אינם

עוד לא השאירו חותמם

וכך נשפך דמם

 

והם הלכו

 

תמימים כל כך

קטנים כל כך