מחזיק בידו פרח

ואותו אין הוא מניח

רוצה לצעוק לכולם

שזה הפרח שלו ורק שלו

כך לעולם

והוא אוחז בו חזק חזק

כאילו פוחד בליבו

שאם ממנו לרגע ירפה

הפרח ינבול

והוא

לעולם לא ידע מה הפסיד

מחזיק בידו פרח

פרח אדום

גדול

מריח

מחזיק בידו

ואין הוא מניח