צלליתך עוד נראית באופק,

כריתך עודנה ספוגה בריחך המתוק,

מגעך עודנו מלטף חרש את ידי.

 

רק רגעים ספורים עברו מאז הלכת,

אך כח עז מושך אותי לכתוב לך כבר עכשיו.

אני כותבת

ואתה-עודך עומד בציפייה.

בעוד רגעים מספר תהיה בדרכך לבסיסך המרוחק..

ואני כותבת,

_____________________

 

והשעות זוחלות מאז הלכת,

והדמעות זולגות מאז נטשת.

_____________________

 

וכבר שנה עברה מאז הלכת.

ואני-

עודני מחכה