מביטה בעינייך

ורואה את מבטך

שכמו נבטה בו אש זרה

מביטה על כל כולך

ורואה כאילו נכנסה בך איזו איבה

איזו שנאה גדולה

שחדרה אלייך

מבין שרידי האהבה