*מוקדש לכל החלמות שהחלומים שברו אותם

 

 

מתחילתי הייתי אחד מהם

אבל תמיד למראה הייתי דומם

משתאה איך הם פורצים

ואת גופם כאלו משליכים

 

מסתכלים על המחר בעיניים בוהקות

ולא ממש אכפת מה יכול לקרות

ברק אופף כל מחשבה

ממש כמלאכת מחשבת מתוכם נארגת

 

גוף הם אומרים אצלנו

לא בדיוק תואם חלומתינו

אנשים מדהימים

בשמים נוגעים

 

ואני מהצד  תוהה

האם אמיתי מה שאני רואה

אינני מהם כבר

כי אני חי את המחר

 

גוף כשמושלך מאחור

צלקות בנפש הוא יגרור

אולי לחלום כמוהם איני יודע

אני בגופי איני פוגע

 

במהותי אחד מהם הייתי

ומשהו אחר רצית

לדעת לחלום את אותו הדבר                          

אבל כמשהו מהחלום למחורת נשאר

 

אחד מהם נופל

ואני לו בכל כוחי עוזר

לא יכול להיות הוא אומר

אני את חלומי אינני כאן גומר

 

ואני עיני דומעת

את הנחמה המציאות שולחת

גופי אותי עוצר הוא מגיב

לא !! אותך הוא מכוון אני משיב

 

חלומותי כאן נגמרו

לא ! הם רק השתפרו

אינך יודע חלום ושברו

נכון אך מכאן רואים צמיחתו

 

כולם חלומות חלומים

ודבר אחד שוכחים

את המציאות צריך באמת לראות

ולא צריך בה לבעוט

 

כי אין דבר כמו חלום מציאותי

אנא האמינו לי

אחד מכם הייתי

את חלומכם בעיני רוחי ראיתי

מתגשם