תמיד יש פעם ראשונה

זה אומץ

והחסרת פעימה

מין פחד

שעכשיו זה יבוא יותר בקלות

פחות מחשבות

יותר קלילות

פעם ראשונה

זה תמיד מיוחד

היום הראשון בגן

היום הראשון בצבא

אהבה ראשונה

ולי היתה אתמול פעם ראשונה

מסוג אחר

זה עשה בי משהו

מילא את לבי בגאוה קטנה

איש לא ידע מלבדי

האל שלמעלה עדי

פעם ראשונה

זה תמיד מיוחד

 

*תודה לאהוד המדהים שהזדמנותי היתה בזכותו....