איך משאין עצה טובה

צריך מאוד להזהר לקלוע למטרה

את מי שמולך להכיר

את נפשו להבין

 

איך את עצמך צריך אתה להכין

להקשיב עד שכל דבר לך כשמש יבהיר

בעולם חברך התהלך בזהירות

כדאי שלא תסנוור מאי הוודאות

 

יהיה נפשו שלו

יקר לך כעולם ומלואו

וזכור נכון לעולמו ניתן לך רשות לחדור

הזהר שום דבר לא לשבור

 

דבר דברים כאלו לך עכשיו הם קורים

דבר לאט שחברך לא יהיה מבועת

תראה שמחה כדי להקל המבוכה

מעל הכל את הלב תן

וכך משאלת ליבו תינתן