כי מה כבר ביקשתי
את אהבתך הכנה
הבלעדית
ויודע שצופָבּי
יודע שרוצָבּי
אבל הרגש- הוא זה שלא מסתדר.