כאשר הלכתי בתקופות השלכת שבחיי

והכל מסביבי נשר

חיפשתי את העלה שנשאר

כי הוא מסמל המחר

כאשר נאלצתי לכנוס אברים

ולא להשאירם לפגע חסופים

התבוננתי בכוחם אשר הם טומנים

ויודע אושר כאשר הם פורצים

בעת בדידותי חושב ומצפה

איך יסתדרו הדברים

כי בדידות היא כוח אשר שואל

ומענה מייד מקבל ממרומים

עכשיו האביב בחיי הופיע

חייב אני לחזור ולבחון את שורשי העצבון

ולזכור כי העלה שנשאר

הוא העלה שתמיד נשמר