ושוב אני כאן תוהה
 
על  חיים סוערים
מלאי ניסיונות ומכשולים
 
על פישרם משמעותם
קיצבם וכיוונם
 
מהיכן להתחיל
לאן להתקדם
 
מחפשת כוחות
לעבור תהומות
 
אתה בחרתנו מכל העמים
 
אז תן סימנים
או כוחות מחודשים
 
אני רוצה לבחור! 
בחיים...