בעולם היכן שהכאב הגדול נמצא נמצאת הזעקה

אך אם תקשיב תשמע את השתיקה

בעולם היכן שיש צחוק תראה שמחה

אך אם תביט תראה  גם מבוכה

בעולם קיימת תשוקה גדולה

אך אם תתבונן מהצד

תראה איך מבצבצת הקנאה

 

העולם כאילו כופר באל

אבל הוא להתגדל הוא מתפלל

העולם מואס במוסר

כי הוא מחפש את דרך הישר

 

אלו דברים ברורים

רק אם מסתכלים לעומק רואים

 

אדם תבחן לעומק עצמך

ואז תזכה לשמחה

תזכה משמים לאושר ללא גבול

כי עכשיו חודש אלול