צריך לדעת שאהבה בוערת

דעי שאני אוהב

ובסך הכל לך דואג

 

אם תשכחי זאת

אז בהחלט תפגשי בעצבות

דעי יקירתי שאין כמוך בראות

אנא המשיכי את אותה רעות

 

אשר למענה התאחדנו

ואת גבולות נשמתנו פרצנו

לחיות תמיד בשמחה איננה רק מילה

היא מ הות ההגשמה

 

אז בלי עצב

נמשיך את הקצב

את הלב לתת למען השני

למרות כל השוני