אדם שנוי במחלוקת

איזה סופה בו מתחוללת

הוא אינו יודע מרגוע

את עלבונו חייב לתבוע

 

אדם כנוע

גם הוא לא ראה מרגוע

כי את כבודו אפשר לקרוע

ובכך את עתידו לקבוע

 

אדם המתהולל

את הגיונו הוא שולל

כל דבר של עונג מתאים לכבודו

כי זו היא בחירתו

 

אדם שקול

אחרי הכבוד הוא אינו בהול

יש בחייו מן תחושה של החמצה

כך זה ששקלים כל דבר במסורה

 

ואני עוד ממשיך וכותב

כמעט את כל מה שאני חושב

על סוגי אנשים בעולם

ואיני יודע אם אני בתוכם

 

מה יש בכבוד שהרבה אחריו רודפים

מנסים ורוצים ואינם מצליחים

הכבוד בורח ממי שדורשו בכוח

את זה כולם יודעים אך משום מה שוכחים

 

כולם במחלה הזאת באיזה שהוא שלב חולים

השאלה מה אחר כך עושים

אם את הרצון לכבוד בתוכם מכנסים

או ממנו בורחים

 

כי מי שאת טבע הכבוד מכיר

ואת פניו אליו אינו מחזיר

אין בזה הגיון

כי במילא הוא שייך לאל עליון