לפעמים אני נקרע

ואולי זה לא נראה

הניסיונות קשיים עד מאד

וקשה שלא למעוד

 

ומי אני אשר יקבע דבר בעולם

אך זהו האדם

לפעמים עומד בחוסר אונים

ומקווה ויודע שבשמים עונים

 

האדם עושה טעות

אשר נובעת מחוסר הראות

ואיך נכוון אל המטרה

רק בעזרת האמונה

 

ואני אין לי דבר מעצמי

ושואף להיות רק אני

זועק עתה אל אלוהי

עזור לי בניסיונותיי

 

רק למענך.