נוגעת באהבה לא נוגעת באמת נוגעת בכאב לא נוגעת בפצעים נוגעת ברגש לא נוגעת בפגיעה נוגעת בבדידות לא נוגעת בך