את הירח לך להביא

זה באמת קצת בלתי אפשרי

אך להקשיב לך לאורו זה תפקידי

להוריד לך אבן מהלב עד שתרגעי

 

אביר על סוס לבן אני לא

לרכוב על סוס יודע אני

אבל משום מה זה לא תפקידי

אבירותי נמדדת רק באהבתי

 

אוצרות מלך אין לי

אך אדאג לעולמי עד שלא תחסרי

הרבה דברים יש בעולם

אך רובם הולך ונעלם

 

אהבה אינה נעלמת

היא רק לפעמים נסתרת

תהי בה שמחה ומאושרת

בה הצלחתי נמדדת