תמונה אחת שווה אלף מילים

ואני שואל האם זה נכון מה שאומרים

שתמונה אחת בחטף

יכולה להכיל את מה שבלב נאסף

 

הדיבור כוחו עצום

ואני שואל האם אתם יודעים מה בו גלום

האם המילים המרצדות

יכולות את הלב למלאות

 

תקשיב לדברי חיזוק

הם יעוררו בך השתאות

נכונים הם הדברים

אך את הלב אינם מחזיקים

 

למעלה יש כוח עליון

ולו יש הפתרון

הלב אינו כואב

כאשר הוא אוהב

אהבה היא כוח עליון

היא תסלק כל דיכאון  

 

אינני עצוב כי אני יודע מה חשוב

עוצם עיני בשכרון חושים

את מה שכתבתי בשיר להגשים

עוצם עיני כדי לחפש את המתאים

והלא תמונה אחת שווה אלף מילים